พื้นที่ให้บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

Waste Control บริษัทรับกําจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ, กากของเสียอุตสาหกรรม
Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงไฟฟ้า

นำของเสียมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

บ่อฝังกลบ (ไม่อันตราย)

นำของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตรายที่สามารถย่อยสลายของเสียมาฝังกลบลงบ่อ

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงปูนซีเมนต์

นำของกากของเสียที่มีค่าความร้อนมาเผาเกิดกากขี้เถ้าของเสียที่เผาร่วมนำมาเป็นส่วนผสมปูนซีเมนต์

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงงานคัดแยกขยะ (ไม่อันตราย)

นำของเสียมาคัดแยกเพื่อนำไปทำลายหรือจำหน่ายต่อ

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงงานคัดแยกขยะ (อันตราย)

นำของเสียอันตรายมาคัดแยกเพื่อส่งต่อสู่กระบวนการบดย่อยหรือฝังกลบ

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงหมักปุ๋ย

นำกากตะกอนไม่อันตรายมาทำเป็นส่วนผสมบุ๋ยชีวภาพ

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

บ่อฝังกลบ (อันตราย)

นำกากของเสียอันตรายมาฝังกลบปรับเสถียรให้เป็นอันตรายน้อยลง

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

รถขนส่งของเสีย

ยานพาหนะใช้ขนย้ายของเสียอันตราย มีใบอนุญาต และ วอ.8 ติดตั้งระบบ GPS ทุกคัน

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

Cleaning Service

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงานอุตสาหกรรม

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมฏรงงานอุตสาหกรรม

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

บริการรับซื้อสินค้า Scrap

รับซื้อ Scrap เหล็กปั๊ม ไม้ พลาสติก Zinc เศษกระจก

Waste Control บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดของเสียทั้งอันตราย และไม่อันตรายอย่างถูกต้องถูกวิธีและเหมาะสม ตามกฎหมาย กรอ.

Waste Control บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

โรงผลิตสินค้ารีไซเคิล

สถานที่แปรรูปของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตรายแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนำไปใช้ประโยชน์ใหม่

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในงานเทคโนโลยีต่างๆ

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

เกษตรกรรม

เพื่อใช้ในการเกษตร

Waste Control บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย บริการรถขนส่งกากของเสีย ล้างบ่อดักไขมัน ทำความสะอาดโรงงาน

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อม

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved
เวสท์ คอนโทรล บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
สอบถามเพิ่มเติม