พื้นที่ให้บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

รับกําจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ, กากของเสียอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้า, บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม

โรงไฟฟ้า

นำของเสียมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า

บ่อฝังกลบ (ไม่อันตราย)

บ่อฝังกลบ (ไม่อันตราย)

นำของเสียทั้งอันตรายและไม่อันตรายที่สามารถย่อยสลายของเสียมาฝังกลบลงบ่อ

โรงปูนซีเมนต์

โรงปูนซีเมนต์

นำของกากของเสียที่มีค่าความร้อนมาเผาเกิดกากขี้เถ้าของเสียที่เผาร่วมนำมาเป็นส่วนผสมปูนซีเมนต์

โรงงานคัดแยกขยะ (ไม่อันตราย)

โรงงานคัดแยกขยะ (ไม่อันตราย)

นำของเสียมาคัดแยกเพื่อนำไปทำลายหรือจำหน่ายต่อ

โรงงานคัดแยกขยะ (อันตราย)

โรงงานคัดแยกขยะ (อันตราย)

นำของเสียอันตรายมาคัดแยกเพื่อส่งต่อสู่กระบวนการบดย่อยหรือฝังกลบ

โรงหมักปุ๋ย

โรงหมักปุ๋ย

นำกากตะกอนไม่อันตรายมาทำเป็นส่วนผสมบุ๋ยชีวภาพ

บ่อฝังกลบ (อันตราย)

บ่อฝังกลบ (อันตราย)

นำกากของเสียอันตรายมาฝังกลบปรับเสถียรให้เป็นอันตรายน้อยลง

รถขนส่งของเสีย

รถขนส่งของเสีย

ยานพาหนะใช้ขนย้ายของเสียอันตราย มีใบอนุญาต และ วอ.8 ติดตั้งระบบ GPS ทุกคัน

Cleaning Service

Cleaning Service

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดโรงงานอุตสาหกรรม

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน

บริการตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงาน

ตรวจสภาพสิ่งแวดล้อมฏรงงานอุตสาหกรรม

บริการรับซื้อสินค้า Scrap

บริการรับซื้อสินค้า Scrap

รับซื้อ Scrap เหล็กปั๊ม ไม้ พลาสติก Zinc เศษกระจก

บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม

รับกำจัดของเสียทั้งอันตราย และไม่อันตรายอย่างถูกต้องถูกวิธีและเหมาะสม ตามกฎหมาย กรอ.

โรงผลิตสินค้ารีไซเคิล

โรงผลิตสินค้ารีไซเคิล

สถานที่แปรรูปของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตรายแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนำไปใช้ประโยชน์ใหม่

โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

โรงงานผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในงานเทคโนโลยีต่างๆ

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

เพื่อใช้ในการเกษตร

สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม, ล้างบ่อดักไขมัน

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved