บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้

หากกากตะกอนเป็นค่าอันตรายจะต้องนำส่งเข้าสู่กระบวนการหาวิธีการกำจัดหรือปรับค่าความเป็นพิษอันตรายให้น้อยลงเพื่อลดปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆ

03

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพได้ (แบบหยาบร่วน)

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพได้ (แบบเม็ด)

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมอิฐบล็อก

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

ประโยชน์ของกากตะกอนอันตรายและไม่อันตรายบางชนิด สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์

Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย
Waste Control รับกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม อันตรายและไม่อันตราย

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

กากตะกอนจากระบำบัดต่างๆ

กากตะกอนจากระบบบำบัดทั้งอันตรายและไม่อันตราย

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved