บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้

หากกากตะกอนเป็นค่าอันตรายจะต้องนำส่งเข้าสู่กระบวนการหาวิธีการกำจัดหรือปรับค่าความเป็นพิษอันตรายให้น้อยลงเพื่อลดปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบๆ

03

กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพได้ (แบบหยาบร่วน)

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพได้ (แบบเม็ด)

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำปุ๋ยชีวภาพได้ (แบบเม็ด)

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมอิฐบล็อก

ประโยชน์ของกากตะกอนไม่อันตราย สามารถนำมาทำเป็นส่วนผสมอิฐบล็อก

ประโยชน์ของกากตะกอนอันตรายและไม่อันตรายบางชนิด สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์

ประโยชน์ของกากตะกอนอันตรายและไม่อันตรายบางชนิด สามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์

กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย
กำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม,  รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

กากตะกอนจากระบำบัดต่างๆ

กากตะกอนจากระบบบำบัดทั้งอันตรายและไม่อันตราย

บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม, ล้างบ่อดักไขมัน

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved