บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม

ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดบ่อบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร

บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรมนอกจะทำความสะอาดภายในบ่อนั้นๆแล้ว เราจะนำกากตะกอนที่ตกค้างภายในบ่อนำไปกำจัดหรือทำลายให้ถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อสร้างคุณภาพโรงงานให้ตอบโจทย์กับความต้องการในการผลิตสินค้า หรือ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดีภายรอบโรงงานอุตสาหกรรม และยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการที่จะยกเลิกกิจการได้ทำความสะอาดโรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในการขายต่อหรือปล่อยพื้นให้เช่า

04

ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม
ทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม, กากของเสียอุตสาหกรรม

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัย

บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม, ล้างบ่อดักไขมัน

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved