บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ขนส่งกากอุตสาหกรรม

รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

รถขนส่งของเรามีเอกสารใบอนุญาต วอ.8 และ ติดตั้งระบบ GPS ทุกคันสามารถตรวจเช็คสถานะโลเคชั่นตามระบบ GPS ได้ในระหว่างการขนย้ายกากของเสียไปกำจัดยังจุดหมายปลายทาง หรือ ไปส่งยังโรงรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน พนักงานขับรถได้รับการอบรมปฏิบัติความปลอดภัยหน้างานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ การใส่ใจและให้ความสำคัญกับลูกค้าคืองานของเรา

05

Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย
Waste Control บริการรถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

บริการขนส่ง

เรารับขนส่งของเสียไม่ใช้แล้วถึงที่ของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถผ่านการอบรมและปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยทั้งการแต่งกายและการปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved