บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม

ตรวจสิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพต่อบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมงานผู้เชี่ยวชสญมีความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ ตลอดจนช่วยในการประเมินจุดตรวจวัดและหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง โดย โดยงานที่ได้จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี ตามกรอบเวลาที่กำหนด เน้นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า

07

Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม
Waste Control รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์ อุตสาหกรรม

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

เราบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสหกรรม ชี้วัดจุดและทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงงาน

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved
เวสท์ คอนโทรล บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
สอบถามเพิ่มเติม