เกี่ยวกับเรา

องค์กรของเราต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคน และ สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ความต้องการในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นจึงเกิดของเสียที่ไม่ใช้แล้วทิ้งมากขึ้นเท่าตัวเช่นกัน ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการบางกลุ่มอาจขาดความรู้ ความเข้าใจหรือยังไม่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากกากของเสียอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่จะเกิดจากของเสียไม่ใช้แล้วทิ้ง ด้วยค่านิยมความคิดหรือผู้บริโภคบางส่วนมองเห็นว่าการกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นค่อนข้างใช้ต้นทุนในการทำลายค่อนข้างสูง จึงอาจมีการลักลอบนำไปทิ้งอย่างผิดวิธีหรือใช้วิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้องในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม จึงทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลเสียระยะยาวที่อาจจะแก้ไขได้ยาก “เวสท์ คอนโทรล” จึงมีแนวคิดเห็นความสำคัญในด้านการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยมีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญเชี่ยวชาญในด้านการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรมของเสียอย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอ. ก่อเกิดเป็นองค์กรผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งอันตราย และ ไม่อันตราย โดยมีนโยบาย “ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากของเสียและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

องค์กรของเราต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมการกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคน และ สิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน ความต้องการในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากขึ้นจึงเกิดของเสียที่ไม่ใช้แล้วทิ้งมากขึ้นเท่าตัวเช่นกัน ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการบางกลุ่มอาจขาดความรู้ ความเข้าใจหรือยังไม่ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากกากของเสียอุตสาหกรรม หรือปัญหาที่จะเกิดจากของเสียไม่ใช้แล้วทิ้ง ด้วยค่านิยมความคิดหรือผู้บริโภคบางส่วนมองเห็นว่าการกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นค่อนข้างใช้ต้นทุนในการทำลายค่อนข้างสูง จึงอาจมีการลักลอบนำไปทิ้งอย่างผิดวิธีหรือใช้วิธีการจัดการที่ไม่ถูกต้องในการกำจัดของเสียอุตสาหกรรม จึงทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมเป็นผลเสียระยะยาวที่อาจจะแก้ไขได้ยาก “เวสท์ คอนโทรล” จึงมีแนวคิดเห็นความสำคัญในด้านการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรมครบวงจร โดยมีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญเชี่ยวชาญในด้านการจัดการกำจัดกากอุตสาหกรรมของเสียอย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอ. ก่อเกิดเป็นองค์กรผู้รับกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งอันตราย และ ไม่อันตราย โดยมีนโยบาย “ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย ทําลายสินค้า สรรพากร- สมุทรปราการ

พันธกิจ

เรามุ่งมันจัดสร้างแพลทฟอร์มสำหรับงานบริการกำจัดอุตสาหกรรม

เป็นองค์กรควบคุมกากอุตสาหกรรมครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรเผยแพร่สื่อสารองค์ความรู้ ความเข้าใจในการกำจัดกากอย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้าทำความรู้จักและความเข้าใจในการกำจัดกากอุตสาหกรรมสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กากของเสียไม่ใช้แล้วสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้กับลูกค้า องค์กรของเราต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิต และ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

245

ตัน
กากอุตสาหกรรมอันตราย

1,596

ตัน
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

145,999

ตัน
เศษ Scrap/Recycle

3,211

ตัน
ปริมาณฐานข้อมูล (ลูกค้า)
Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved
เวสท์ คอนโทรล บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
สอบถามเพิ่มเติม