บริการของเรา

นโยบายของเรา "ทุกบริการกำจัดกากของเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม

รับซื้อเศษ Scrap

เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม ไม่ใช้แล้วมีมูลค่าอย่าทิ้ง

นอกจากงานรับกำจัดของเสีย เรามีบริการรับซื้อหรือรับประมูลเศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม จากการผลิตไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในอีกด้วย โดยเรานำส่งโรงเตาหลอมเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ๆหรือนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านอื่นๆได้อีกด้วย

06

รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม
รับซื้อเศษ Scrap เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

รับซื้อเหล็กปั๊ม

เรามีบริการรับซื้อเหล็ก และ ประมูลซื้อเหล็ก

บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม, ล้างบ่อดักไขมัน

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved