Waste Control
เราคือผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลกำจัดกากของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมกากอุตสาหกรรมที่ จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข็มงวดและ เพิ่มมูลค่าของเสียที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

Waste Control เราคือผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลกำจัดกากของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ

Waste Control เราคือผู้เชี่ยวชาญ

ในการดูแลกำจัดกากของเสียและดูแลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ

เราเป็นผู้นำนวัตกรรมวิธีการกำจัดกากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อคนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมกากอุตสาหกรรมที่ จำเป็นต้องได้รับการควบคุมอย่างเข็มงวดและ เพิ่มมูลค่าของเสียที่สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อลด ค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้า

245

ตัน
กากอุตสาหกรรมอันตราย

1,596

ตัน
กากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

145,999

ตัน
เศษ Scrap/Recycle

3,211

ตัน
ปริมาณฐานข้อมูล (ลูกค้า)

บริการของเรา

สร้างโอกาศทางธุรกิจที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

01

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เรามีบริการกำจัดขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถยื่นกรมโรงงานถูกต้องตามกฏหมาย โดยเราเลือกวิธีการทำลายขยะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และโดยเราคัดแยกขยะไม่อันตรายเพื่อเลือกวิธีการสร้างประโยชน์หรือนำมา...

อ่านเพิ่มเติม

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

02

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

ขยะอันตรายสร้างพลังงานใหม่ทดแทน

กากของเสียไม่ใช้แล้วอันตรายผ่านการใช้งานปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี สะสารที่มีค่าความร้อน เป็นต้น สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้ดี  หรือ เรียกในชื่อ “ขยะเชื้อเพลิง RDF”นิยมนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาร่วมกับโรงงานไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

03

บริการกำจัดกากตะกอนระบบบำบัดอุตสาหกรรม

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้ หากกากตะกอนเป็นค่าอันตรายจะต้องนำส่งเข้าสู่กระบวนการหาวิธีการกำจัดหรือปรับค่า...

อ่านเพิ่มเติม

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

04

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

การทำความสะอาดบ่อบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน...

บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรมนอกจะทำความสะอาดภายในบ่อนั้นๆแล้ว เราจะนำกากตะกอนที่ตกค้างภายในบ่อนำไปกำจัดหรือทำลายให้ถูกวิธีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมที่ดี และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ยืดอายุการใช้งาน...

อ่านเพิ่มเติม

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

05

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

รถขนส่งกากของเสียอุตสาหกรรมมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

รถขนส่งของเรามีเอกสารใบอนุญาต วอ.8 และ ติดตั้งระบบ GPS ทุกคันสามารถตรวจเช็คสถานะโลเคชั่นตามระบบ GPS ได้ในระหว่างการขนย้ายกากของเสียไปกำจัดยังจุดหมายปลายทาง หรือ ไปส่งยังโรงรับกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน พนักงานขับรถได้รับการ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการรับซื้อเศษ Scrap

06

บริการรับซื้อเศษ Scrap

เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม ไม่ใช้แล้วมีมูลค่าอย่าทิ้ง

นอกจากงานรับกำจัดของเสีย เรามีบริการรับซื้อหรือรับประมูลเศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม จากการผลิตไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม และเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในอีกด้วย โดยเรานำส่งโรงเตาหลอมเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ๆ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

07

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพต่อบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทีมงานผู้เชี่ยวชสญมีความใส่ใจในความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม....

อ่านเพิ่มเติม

บริการของเรา

สร้างโอกาศทางธุรกิจที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นกับโลกของเรา

01

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

เรามีบริการกำจัดขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีใบอนุญาตถูกต้อง สามารถยื่นกรมโรงงานถูกต้องตามกฏหมาย โดยเราเลือกวิธีการทำลายขยะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพื่อ...

อ่านเพิ่มเติม

02

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะอันตรายสร้างพลังงานใหม่ทดแทน

กากของเสียไม่ใช้แล้วอันตรายผ่านการใช้งานปนเปื้อนน้ำมัน สารเคมี สะสารที่มีค่าความร้อน เป็นต้น สามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงในการเผาได้ดี ...

อ่านเพิ่มเติม

03

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

รับกำจัดกากตะกอนอันตรายและไม่อันตราย

กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายไม่มีค่าโลหะหนักสามารถนำไปเป็นส่วนผสมผลิตปุ๋ยชีวภาพได้ หรือ นำไปเป็นส่วนผสมผลิตอิฐบล็อกได้...

อ่านเพิ่มเติม

04

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

การทำความสะอาดบ่อบำบัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

บริการรับทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรมนอกจะทำความสะอาดภายในบ่อนั้นๆแล้ว เราจะนำกากตะกอนที่ตกค้างภายในบ่อนำไปกำจัดหรือทำลายให้ถูกวิธีเพื่อรักษา...

อ่านเพิ่มเติม

05

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

รถขนส่งของเรามีเอกสารใบอนุญาต วอ.8 และ ติดตั้งระบบ GPS ทุกคันสามารถตรวจเช็คสถานะโลเคชั่นตามระบบ GPS ได้ในระหว่างการขนย้ายกากของเสียไปกำจัดยังจุดหมาย..

อ่านเพิ่มเติม

06

รับซื้อเศษ Scrap

เศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม ไม่ใช้แล้วมีมูลค่าอย่าทิ้ง

นอกจากงานรับกำจัดของเสีย เรามีบริการรับซื้อหรือรับประมูลเศษเหล็กปั๊ม โลหะ ซิงค์ ทองแดง อลูมิเนียม จากการผลิตไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขายเพื่อสร้างรายได้มูลค่าเพิ่ม...

อ่านเพิ่มเติม

07

ตรวจสิ่งแวดล้อม

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพต่อบุคคลากรและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพน้ำ อากาศ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเครื่องมือและ...

อ่านเพิ่มเติม

รับกําจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ, รับทําความสะอาด big cleaning

พื้นที่เราให้บริการ

เราภูมิใจที่เป็นโครงการเผาขยะที่ประสบความ สำเร็จเพียงโครงการเดียวในประเทศไทย Waste Control เป็นบริษัทผู้ให้บริการ การจำกัดและรีไซเคิลขยะครบวงจร ด้วยการบริการมืออาชีพและราคาสบายๆเราสามารถรวมค่าบริการไว้ในรายการเรียกเก็บเงินที่เข้าใจง่าย สำหรับทุกสถานที่ของคุณซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบริหารจัดการได้มาก

สิ่งที่อยู่คู่กับเทคโนโลยีการผลิต ก็คือประเภทขยะอุตสาหกรรม

ที่นับวันจะยิ่งทวีความซับซ้อน ซึ่งต้องการประสบการณ์ และความเข้าใจในการบริหารจัดการ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

เพื่อสอบถามบริการ

ผลงานของเรา

บริษัทกำจัดขยะที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงทำให้การกำจัดขยะเป็นเรื่องง่าย สะดวกสบาย และประหยัดต้นทุน

บริการ รับ กำจัด กาก อุตสาหกรรม รับกําจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ บริษัท รับกําจัดสารเคมีอันตราย รับกำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัท รับกําจัดสารเคมีอันตราย บริการกำจัดของเสียในโรงงาน รับทําความสะอาด big cleaning

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย, รับกำจัดกากอุตสาหกรรม
ดูผลงานทั้งหมด

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอนเพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพ

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

ดูผลงานทั้งหมด

ของเสียไม่ใช้แล้วอันตราย

ภาพประกอบจากการใช้งานใช้บริการกับ "บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด"

บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย

ดูผลงานทั้งหมด

กากตะกอนจากระบำบัดต่างๆ

กากตะกอนจากระบบบำบัดทั้งอันตรายและไม่อันตราย

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัดอุตสาหกรรม

ดูผลงานทั้งหมด

บริการทำความสะอาดบ่อบำบัด

บริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและมีอุปกรณ์เซฟตี้ความปลอดภัย

บริการขนส่งกากอุตสาหกรรม

ดูผลงานทั้งหมด

บริการขนส่ง

เรารับขนส่งของเสียไม่ใช้แล้วถึงที่ของลูกค้า โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถผ่านการอบรมและปฏิบัติงานภายใต้ความปลอดภัยทั้งการแต่งกายและการปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด

บริการรับซื้อเศษ Scrap

ดูผลงานทั้งหมด

รับซื้อเหล็กปั๊ม

เรามีบริการรับซื้อเหล็ก และ ประมูลซื้อเหล็ก

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

ดูผลงานทั้งหมด

บริการตรวจสิ่งแวดล้อม

เราบริการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสหกรรม ชี้วัดจุดและทางแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงงาน

ของเสียไม่ใช้แล้วไม่อันตราย

เรารู้สึกดีใจและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการเรามาอย่างต่อเนื่อง เราใส่ใจในทุกการบริการทุกขั้นตอน
เพื่องานที่ดีมีประสิทธิภาพดูผลงานทั้งหมด

บทความน่ารู้

ติดตามข่าวสาร บทความน่ารู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมกับเราได้ที่นี่ สะดวกสบาย และประหยัดต้นทุน

How to ทำลายสินค้าอย่างไร ให้สรรพากรยอมรับ มาศึกษากันเลย

การทำลายสินค้า ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่ต้องการกำจัดสินค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานออกไป เช่น ของที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามสเปคที่กำหนด ฯลฯ ซึ่งการทำลายสินค้าดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ จะดำเนินการได้เลยเพราะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับ

Read More

Big Cleaning คืออะไร มีความสำคัญต่อทุกสถานที่มากแค่ไหน

การทำสถานที่ต่าง ๆ ให้เกิดความสะอาดนอกจากช่วยเพิ่มความน่าอยู่อาศัยแล้ว ยังลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย และเมื่อนึกถึงเรื่องการจัดการด้านความสะอาด “Big Cleaning” มักเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยกันดี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากขึ้นจึงขอพามาทำความรู้จักเพื่อให้มองเห็นถึงความสำคัญพร้อมตัดสินใจจ้างบริการรับทำความสะอาด Big Cleaning

Read More

กำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างไร ไม่ให้กระทบสิ่งแวดล้อม มีคำตอบ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่ สิ่งของที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้งานย่อมมีบางส่วนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งที่ผลิตขึ้นผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศเกี่ยวกับการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมขึ้น

Read More
บริษัท รับ กํา จัด กาก อุตสาหกรรม, ล้างบ่อดักไขมัน

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved