How to ทำลายสินค้าอย่างไร ให้สรรพากรยอมรับ มาศึกษากันเลย

20/11/2023

How to ทำลายสินค้าอย่างไร ให้สรรพากรยอมรับ มาศึกษากันเลย

การทำลายสินค้า ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนของโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ แห่งที่ต้องการกำจัดสินค้าบางกลุ่มที่ไม่ได้ใช้งานออกไป เช่น ของที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามสเปคที่กำหนด ฯลฯ ซึ่งการทำลายสินค้าดังกล่าวสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดี ๆ จะดำเนินการได้เลยเพราะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับ จึงอยากให้ทุกคนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการทำลายสินค้า สรรพากร เพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

การทำลายสินค้าให้สรรพากรยอมรับต้องทำอย่างไร

ลำดับแรกขออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายสินค้า สรรพากร กันสักเล็กน้อย วิธีนี้ส่วนมากแล้วโรงงานอุตสาหกรรมจะให้บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรม หรือบริษัทรับกำจัดขยะอันตรายซึ่งมักมีบริการทำลายสินค้าเพื่อให้สรรพากรยอมรับเป็นผู้ดูแล วิธีที่เหมาะสมคือต้องทำลายสินค้าเหล่านั้นให้หมดไป หรือไม่มีการคงสภาพเป็นตัวสินค้าดังเดิม เช่น การทุบ บด เผา ตัดออกเป็นชิ้น รื้อ ฝังกลบ หากสินค้าดังกล่าวยังมีลักษณะที่บ่งบอกได้ หรือนำไปบริจาคแบบนี้จะไม่ถือเป็นการทำลายสินค้าตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

How To ทำลายสินค้าให้สรรพากรยอมรับ

How To ทำลายสินค้าให้สรรพากรยอมรับ

1. แจ้งข้อมูลกับกรมสรรพากร

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดก็ตามเมื่อตั้งใจจะจ้างบริษัทให้ช่วยทำลายสินค้าหรือทำลายด้วยตนเองต้องมีการแจ้งกรมสรรพากรทุกครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่าหากเป็นสินค้าเก็บรักษาได้ต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้สรรพากรตอบรับแล้วส่งคนเข้ามาสังเกตการณ์ ยกเว้นสินค้าเก็บไม่ได้ เช่น ยา อาหาร สามารถทำลายได้โดยไม่ต้องแจ้ง

2. การตรวจสอบสภาพ

ต้องมีการตรวจสอบสภาพของสินค้าว่าผิดสเปค ไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดจริงหรือไม่ รวมถึงอาจมีหลักฐานการส่งคืนสินค้าจากลูกค้าพร้อมระบุสาเหตุชัดเจน เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าไม่ตรงกับเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น

3. ได้รับอนุมัติ

ทุกครั้งก่อนทำลายสินค้า สรรพากร ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตให้สามารถทำลายได้ตามข้อกำหนดของบริษัท

4. สังเกตการณ์จากฝ่ายต่าง ๆ

ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อถึงเวลาในการทำลายสินค้าจะต้องเชิญเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อเป็นตัวแทนฐานะของพยานการทำลายพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารด้วย ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะมีบัญชี คลังสินค้า ฝ่ายขาย รวมถึงผู้สอบบัญชีกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรด้วย

นี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องในการทำลายสินค้าให้สรรพากรสามารถยอมรับได้ ไม่ใช่คิดอยากทำลายตอนไหนก็ดำเนินการเลย โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นชิ้นและเก็บรักษาได้โดยไม่เกิดการหมดอายุหรือเน่าเสีย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ส่วนมากโรงงานหลายแห่งมักกองสินค้าดังกล่าวรวมเอาไว้เยอะ ๆ แล้วค่อยดำเนินการทีเดียวเพื่อจะได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ไม่ต้องวุ่นวายกับการยื่นเรื่องแต่ละรอบนั่นเอง

สนใจบริการ ทำความสะอาดโรงงาน, บริษัท รับกําจัดสารเคมีอันตราย ล้างบ่อดักไขมัน ติดต่อได้ที่
Facebook : Wastecontrol2021
Line : @711shead
Phone : 020774271, 0949784229

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved
เวสท์ คอนโทรล บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ
สอบถามเพิ่มเติม