กากของเสียอุตสาหกรรมที่อันตรายมีแบบไหนบ้าง มารู้จักกันเลย

20/11/2023

กากของเสียอุตสาหกรรมที่อันตรายมีแบบไหนบ้าง มารู้จักกันเลย

ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเมื่อทำการผลิตแล้วย่อมต้องมีของเสียที่ถูกเรียกว่า “กากของเสียอุตสาหกรรม” เกิดขึ้นซึ่งกากเหล่านี้ยังแยกประเภทออกได้ทั้งแบบอันตรายและไม่อันตรายอีกด้วย การแยกประเภทกากของเสียดังกล่าวให้ชัดเจนจึงเป็นหัวใจสำคัญเพื่อส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ดังนั้นก่อนจะจ้าง บริษัทรับกำจัดกากอุตสาหกรรมลองมาทำความรู้จักกับกากของเสียที่เป็นอันตรายกันสักนิดว่ามีประเภทไหนบ้าง?

ประเภทของกากของเสียอุตสาหกรรมที่อันตราย

เพิ่มเติมข้อมูลอีกเล็กน้อยสำหรับกากของเสียอุตสาหกรรม ถือเป็นประเภทกากขยะจากการผลิตในโรงงานที่มีส่วนประกอบของสารบางประเภทอันก่อให้เกิดอันตรายหากถูกปล่อยออกไปตามธรรมชาติจึงต้องผ่านขั้นตอนของทีมงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถแยกสารเหล่านั้นออกเป็นประเภทกากของเสียอันตรายได้ ดังนี้

1. กลุ่มสารไวไฟ หรือกลุ่มน้ำมัน (Ignitable Substances)

เป็นกากของเสียอุตสาหกรรมอันตรายที่มีส่วนผสมของบรรดาสารไวไฟ หรือน้ำมันทุกประเภท มักมาจากกากของเสียของน้ำมันเตา กากน้ำมันใช้แล้วในอุตสาหกรรมอาหาร - เครื่องดื่ม กากน้ำมันเครื่องใช้แล้วในอุตสาหกรรมยานยนต์ น้ำมันที่มีสารปนเปื้อนอื่น ๆ เป็นต้น

2. กลุ่มสารกัดกร่อน (Corrosive Substances)

เป็นกลุ่มสารเคมีที่มักก่อให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนเมื่อสัมผัสกับวัตถุอื่น ๆ เช่น กรดเสื่อมสภาพการใช้งาน กรดที่ผ่านการใช้งานในขั้นตอนผลิตแล้ว รวมถึงน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ ที่ผสมกับกรดก็จัดอยู่ในกลุ่มกากของเสียอันตรายประเภทนี้เช่นกัน

3. กลุ่มสารที่เกิดปฏิกิริยาง่าย (Reactive Substances)

ด้วยชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ากลุ่มสารเหล่านี้เมื่อผ่านขั้นตอนการผลิตเรียบร้อยจะออกมาเป็นกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดปฏิกิริยากับวัตถุอื่น ๆ ได้ง่ายเมื่อสัมผัส เช่น กากปูนขาว รวมถึงของเสียต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวทำลายอินทรีย์ในดินก็ต้องผ่านขั้นตอนการกำจัดที่ถูกต้อง

4. กลุ่มสารพิษ (Toxic Substances)

กากของเสียจากอุตสาหกรรมที่มีอันตรายประเภทสุดท้ายมีความชัดเจนว่ายังไงก็ต้องรีบจ้างผู้ให้บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม สมุทรปราการ หรือบริษัทที่ใกล้เคียงโรงงานของตนเองมาช่วยจัดการ เพราะถ้าหากปล่อยออกสู่ธรรมชาติจะสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมอย่างมาก เช่น สีย้อมผ้าในกลุ่มที่มีสารอินทรีย์ กากของเสียที่มีการปนเปื้อนของสารประกอบซัลไฟด์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือประเภทกากของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและควรต้องกำจัดอย่างถูกวิธี ห้ามปล่อยออกสู่ธรรมชาติเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย การกำจัดกากของเสียต่าง ๆ ให้ถูกวิธีด้วยบริการกำจัดของเสียโนโรงงานจึงเป็นคำตอบที่เหมาะสมมากที่สุด

สนใจบริการ ทำความสะอาดโรงงาน, บริษัท รับกําจัดสารเคมีอันตราย ล้างบ่อดักไขมัน ติดต่อได้ที่
Facebook : Wastecontrol2021
Line : @711shead
Phone : 020774271, 0991124698

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

Waste Control บริษัทกำจัดกากอุตสาหกรรม กำจัดขยะอันตราย - สมุทรปราการ

บริษัท เวสท์ คอนโทรล จำกัด

ที่อยู่ 123/63 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ 64 ซอย 1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00

© Waste Control Public Company Limited.​ All right reserved